Το τρέχον πελατολόγιο των εταιρειών μας αποτελείται από σημαντικό αριθμό εταιρικών οντοτήτων τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα, μερικές εκ των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι μεγαλύτεροι πελάτες μας δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:

 • Εκδόσεις
 • Ανακύκλωση Απορριμμάτων
 • Χαρτικά & Πλαστικά
 • Αλυσίδες Supermarket
 • Φαρμακευτικές Εταιρείες & Εργοστάσια Γενοσήμων
 • Παραγωγή & Εμπορία Τροφίμων
 • Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
 • Μόδα
 • Κατασκευές
 • Κατασκευαστές Σιδήρου & Χάλυβα
 • Οργανικά Προϊόντα
 • Απορρυπαντικά & Χημικά προϊόντα
 • Εργοστάσια Κατασκευής Εξοπλισμού Παραγωγής Φωτοβολταϊκής Ενέργειας & Παραγωγής Φ.Ε.
 • Εμπορικές Εταιρείες Εισαγωγής Ηλεκτρονικών
 • Εργοστάσια Παραγωγής Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Εργοστάσια & Μονάδες Άλεσης
 • Εκτροφή Πουλερικών & Συσκευασία Παραγώγων
 • Logistics
 • Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 • Ξενοδοχεία και Συγκροτήματα Τουριστικά και Αναψυχής
 • Χρώματα/Βαφές
 • Επιχειρήσεις Βάμβακος
 • Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΠ)
 • Ασφάλιση
 • Εμπόριο (Λιανικό & Χονδρικό)
 • E-Commerce & E-Business
 • (B2B & B2C)
 • Ηλεκτρονικά
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Τύπος & Εκδόσεις
 • Δημόσιος Τομέας
 • Ναυτιλιακά
 • Μεταφορές
 • Σωματεία-Συνεταιρισμοί
 • Καπνά