Η Board Δημιουργική Συμβουλευτική Α.Ε. είναι μια εξειδικευμένη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών η οποία παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες στους πελάτες της προκειμένου να διαχειριστούν τόσο τις καθημερινές όσο και τις έκτακτες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Οι πελάτες μας είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν την καθημερινή ροή εργασίας, έχοντας επιπροσθέτως την υποστήριξη της εξειδίκευσης της Board, με λύσεις σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο (λογιστικό, φορολογικό, οικονομικό, τραπεζικό, νομικό, εμπορικό κλπ) ώστε να μπορούν να διαχειριστούν επιτυχώς τις προκύπτουσες επιχειρησιακές δυσκολίες και να αποτρέψουν ενδεχόμενες ανεπιθύμητες συνέπειες.

Η έδρα της Board βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ λειτουργούν και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και στην Λευκωσία της Κύπρου.