Η οικονομική κρίση αποτελεί καθοριστικό γεγονός, πολλές φορές απρόβλεπτο αλλά ποτέ ανεξήγητο. Το χρονικό σημείο που εμφανίζεται δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί.

Η κρίση είναι ίσως η πιο κομβική εξέλιξη στη διαδρομή ενός οργανισμού ή ενός εταιρικού σχήματος ( εταιρεία, επιχείρηση, φορέας). Ακόμη και εάν ο χρονικός εντοπισμός είναι αδύνατος εκ των προτέρων, σίγουρα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων αιτιών και εκείνο που μπορεί να την χαρακτηρίσει μοιραίο ή κρίσιμο, είναι η έγκαιρη και καθολική αντίληψη του προβλήματος.

Το έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό των συνεργατών μας (οικονομολόγων, νομικών, λογιστών κ.τ.λ.) κάνουν τη διαφορά, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από την ευρεία πλατφόρμα των ενεργειών τους και αναλύοντας τα «μετρικά» της δεδομένα (μέγεθος, ένταση, έκταση), αλλά και τα χρονικά δεδομένα (διάρκεια, momentum).

Έτσι μέσα από την αποτύπωση και τη μελέτη των δεδομένων μιας επιχείρησης, γίνεται δυνατή η διαχείριση της κρίσης, καθώς η επαπειλούμενη απώλεια ελέγχου του φορέα έχει δεινά αποτελέσματα έμμεσα και άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα . Η Board ΑΕ, προχωρά στον καθορισμό τεχνοκρατικού σχεδιασμού παρεμβατικών και συντονιστικών κινήσεων, αρχικά με στόχο την άμεση αναστολή των επιπτώσεων της κρίσεως, αλλά και σε αποκρυστάλλωση αποτρεπτικών και προληπτικών μέτρων, ώστε να επιτευχθεί η μεσοπρό- θεσμη σταθεροποίηση του φορέα.