Η εταιρεία BOARD SA, με το πλέγμα των εξειδικευμένων συνεργατών της παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σε φορείς που ενδιαφέρονται για την υπαγωγή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα. Η παροχή της υπηρεσίας είναι καθολική από το χρονικό σημείο της ενημέρωσης και τις αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα έως και την διεκπεραίωση του έργου, τους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ( υπουργεία κ.α.)  και την αντίστοιχη εκταμίευση των επιχορηγούμενων ποσών.

Έτσι η εταιρεία μας παρέχει:
board-sa-icon

Feasibility and Viability Report and Projections

board-sa-icon

Evaluation I.P.

Scenarios – Future Cash flow
NPV – IRR

board-sa-icon

Funding

board-sa-icon

Applied I/P